ยูสลัด U Salad Cafe

ยูสลัด U Salad cafe, 5/5 ถนน ศรีปราชญ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี,     Salad Bar, Health Food Restaurant


สลัดบาร์ มากกว่า 30 ชนิดให้เลือก และมีอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งทานคนเดียวและมาเป็นครอบครัว
"Find your restaurant in one click"