ตำกะรวย

130 ซอยมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000 ประเทศไทย, 130 ซอยมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000 ประเทศไทย,     Restaurant


ร้านอาหาร
"Find your restaurant in one click"