Featured Restaurants in KosovoFeatured Restaurants in Kosovo

Pejë Adventure Park Pejë

Adventure Park Pejë

The first and the only

Mitrovica Restaurant Ibri - Koshtovë

Restaurant Ibri - Koshtovë

Restaurant Ibri është një prej restauranteve model e lider në regjionin e Mitrovicës. I themeluar në vitin 2002 me një vizion të kjartë, sta... »

Pristina Gorenje Department Store

Gorenje Department Store

Qendra e parë është e vendosur në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Është një department store tërheqës me një pamje moderne. Ajo posedon ... »"Find your restaurant in one click"