ดอกเสลา คอนหวัน

อาหารรสจัดจ้าน บรรยากาศเป็นกันเอง บรรเลงเพลงโดย วงดอกเสลา


    Party Entertainment Service, Performance & Event Venue, Restaurant

   0650122298

      Facebook page

      277/28 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ, Nakhon Sawan, Thailand

   
Monday
11:00-00:00
Tuesday
11:00-00:00
Wednesday
11:00-00:00
Thursday
11:00-00:00
Friday
11:00-00:00
Saturday
11:00-00:00
Sunday
11:00-00:00


Leave a comment
"Find your restaurant in one click"