ΕΨΑ

Rating 4.9 (average of 325 opinions)

ΕΨΑ Λεμοναδική! (Λεμονάδα Μοναδική!) EPSA Lemonique! (Lemonade Unique!)

ΕΨΑ

    Food & Beverage Company

   info@epsa.gr

   www.epsa.gr

      Facebook page

      Λ. Δημοκρατίας και Α. Λάμπη, Agriá, Greece

   
Monday
07:00-17:00
Tuesday
07:00-17:00
Wednesday
07:00-17:00
Thursday
07:00-17:00
Friday
07:00-17:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed


Leave a comment


Other in the area

Da Leste

Agriá


"Find your restaurant in one click"