เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

Rating 4.6 (average of 160 opinions)

ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่


การช้อปปิ้งและค้าปลีก

    Thai Restaurant, Department Store, Movie Theater

   0622283383

      Facebook page

      999/9 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000, Chiang Mai, Thailand

Leave a comment
"Find your restaurant in one click"