Pizzeria Centrum Wyszogród

Zapraszamy do najlepszej i jedynej takiej pizzerii w Wyszogrodzie!

Pizzeria Centrum Wyszogród

    Pizza Place

    Café, Boissons

   797809450

      Facebook

      Rębowska 23, Wyszogród, Poland

  Parking dans la rue

   
Lundì
12:00-21:00
Mardì
12:00-21:00
Mercredì
12:00-21:00
Jeudì
12:00-21:00
Vendredì
12:00-22:00
Samedì
12:00-23:00
Dimanche
12:00-22:00


Laissez votre commentaire
"Trouvez votre restaurant en un clic"