מסעדת מוברשם עכו - Mobarsham Akko

מסעדת מוברשם עכו... מאכלי ים ובשרים .. טרי וטעים 365 יום בשנה מאז 1970

מסעדת מוברשם עכו - Mobarsham Akko

    Mediterranean Restaurant

    Café, Dîner, Boissons, Déjeuner

   
          Livraison à la maison
          Service traiteur
          Convient pour les groupes
          Convient aux enfants
          Tables d'extérieur
          Réservations
          Emporter
          Service de table
          La réservation n'est PAS obligatoire


   04-6999066 --- 049919666

   www.mobarsham.co.il

      Facebook

      חוף ארגמן רח יהונתן החשמונאי1 טיילת עכו רחוב ההגנה 4, Acre, Israel

  Parking interne


   
          


Laissez votre commentaire
"Trouvez votre restaurant en un clic"