ปรีดาหมูกะทะ & บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา

หน้าตลาดศรีเมือง ลานจอดรถหมูวรรณา, 441/2 Ratchaburi, Thailand,     Bar & Grill

"Find your restaurant in one click"