Nhất Nướng BBQ - Đông Hà , Quảng Trị

Đỉnh cao của ẩm thực !

Nhất Nướng BBQ - Đông Hà , Quảng Trị

    Barbecue Restaurant, Molecular Gastronomy Restaurant

   0974525342

      Facebook page

      Số 06 Duy Tân, Dong Ha, Vietnam

Leave a comment
"Find your restaurant in one click"