Jones Crisps

JONES O GYMRU Proper hand cooked Welsh crisps - Creision Cymreig wedi'u coginio a llaw 01758 701380 orders@madryn.co.uk

Jones Crisps


Yr unig gwmni creision o Gymru - The only Welsh based crips company

Rydym yn enwog am ein cestyll, corau, golygfeydd godidog ac... wrth gwrs... mwy na'n siâr o law o fôr yr Iwerydd.
Er bod gofyn i ni gadw ymbarél wrth law, o leiaf bod modd i ni dyfu tatws heb eu hail.
Caiff ein tatws eu ffrio â llaw cyn ychwanegu cynhwysion llawn blas.

_______________________________________________________

In Wales we are famous for our castles, choirs, beautiful natural landscapes and... yes... more than our fair share of fresh Atlantic rain!
Okay so we might have to don our raincoats quite often, but it also means that we can grow world class potatoes.
We take our tip top 'tatws', lovingly hand fry them and add fantastic ingredients.

    Brand, Food & Beverage Company

   01758 701380

   www.madryn.co.uk

      Facebook page

      3 Ty Connaught, Conwy, United Kingdom

Leave a comment
"Find your restaurant in one click"