Hotel Restaurant Panorama-Rugovë

Hotel Panorama gjendet ne Rugovë në fshatin Shtupeq i Madh në kilometrin e 12të Për rezervime kontaktoni +386 (0) 49 677 777

Hotel Restaurant Panorama-Rugovë

    Restaurant, Hotel Resort

   049677777

      Rugovë,Shtupeq i Madh,Km12, Pejë, Kosovo

Leave a comment
"Find your restaurant in one click"