บ้านกระต่าย แอดเวนเจอร์

Rating 3.7 (average of 615 opinions)

บริการอาหารเครื่องดื่ม , ที่พักผ่อนริมน้ำ , กาแฟ, ปีนเขา ,ล่องแพ เปิด 10:00 น. ปิด 17:00 น. Tel. 0850370333

บ้านกระต่าย แอดเวนเจอร์

    Family Style Restaurant, Tourist Information Center, Highway

      Facebook page

      Amphoe Hang Dong, Thailand

   
Monday
10:00-19:00
Tuesday
10:00-19:00
Wednesday
10:00-19:00
Thursday
10:00-19:00
Friday
10:00-19:00
Saturday
10:00-19:00
Sunday
10:00-19:00


Leave a comment
"Find your restaurant in one click"