ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา

Rating 4.5 (average of 202 opinions)

ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน ผักผลไม้ แห่งใหม่ในโคราช ตรงข้างตาลคู่ ใหญ่สะดวกเป็นกันเอง

ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา


ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน ผักผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พริกหอมกระเทียม ผลไม้นำเข้า แห่งใหม่ในโคราช ตรงข้างตาลคู่ ใหญ่สะดวกเป็นกันเอง

    Restaurant, Market, Grocery Store

   +66 95 042 1469

      Facebook page

      1105 หมู่1 ต.สุรนารี อ.เมือง, Nakhon Ratchasima, Thailand

  Internal parking

Leave a comment
"Find your restaurant in one click"